Ekoloji Birliğimizin 4. Meclis Toplantısı 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantıda son altı aylık çalışmalar değerlendirilirken geleceğe yönelik atılacak adımlar konusunda kararlar alındı.

23 Kasım’daki ilk günkü toplantıda divan heyetinin belirlenmesinin ardından Yürütme Kurulu’nun Mayıs – Kasım ayları süresince 6 aylık faaliyet raporu aktarıldı ve bileşenlerin değerlendirilmesine sunuldu. Daha sonra da Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen Ekoloji Birliği bileşenleri de 6 aylık faaliyetlerini sundular.

“İKLİM KRİZİ VE EKOLOJİK YIKIMA DUR DİYORUZ MİTİNGİ” DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan değerlendirmelerde, 26 Ekim’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda “İklim Krizi ve Ekolojik Yıkıma Dur” adıyla gerçekleştirilmek istenen mitingin düzenlenmesinin ve bu mitingin yasaklanmasının anlamı ve sonuçları üzerinde duruldu. Ekoloji mücadelesinin kapitalizme ve bizzat sisteme karşı bir mücadele olduğu gerçekliğinden hareketle, miting öncesi topyekün ve daha güçlü bir mücadele sürecinin örülebilmesi amacıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi kuruluşların da miting organizasyonu içinde yer almasının düşünüldüğü ifade edildi. Bu miting sayesinde ekoloji mücadelesinin emek ve demokrasi mücadelesi ile ortak bir kulvarda buluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Mitingin yasaklanmasının ardında ekoloji mücadelesinin böylesi bir nitelik sıçraması yapabileceğinden duyulan korkunun olduğu belirtilirken, yasak kararının ise geri teptiği, yurt genelindeki yankılarının ekoloji mücadelesine ve Ekoloji Birliği’ne prestij kazandıracak etkiler yarattığı saptamalarında bulunuldu.

Bu durumda 12 Ekim 2019 Çanakkale mitinginin iptali, 26 Ekim 2019’daki Ekoloji Birliği mitinginin yasaklanması sonrasında, mutlaka ekoloji odaklı bir miting gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde de durularak, yeni bir miting hazırlığı süreci başlatılması kararı alındı.

EĞİTİM-SEN MİTİNGİNE ANLAMLI DESTEK

Ekoloji Birliği eş sözcüleri, yürütme kurulu ve bileşenleri olarak, Eğitim-Sen tarafından 4 yıl aradan sonra 23 Kasım 2019’da Tandoğan’da gerçekleştirilen mitinge de katılarak destek verildi.

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ

Yurt genelinde ve yörelerinde ekoloji mücadelesi veren bazı örgütlerden Van Çevre Derneği, Nazilli Çevre Derneği (NAZÇEP), Çan Çevre Derneği (Çanakkale), Yeryüzü Derneği (İstanbul), Munzur Çevre Derneği, Orhanlar Dayanışması (Balya-Balıkesir), Kırıntı Köyü Çevre Platformu (Gümüşhane-Şiran), Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği (Ayvacık-Çanakkale) yeni bileşenlerimiz olarak aramıza katıldı.

  1. Meclis toplantısında ayrıca yörelerinde ekoloji mücadelesi veren bazı örgütler ve yeni yükselmekte olan mücadeleler hakkında da değerlendirmeler ve bilgiler sunuldu. Meclis toplantısında dernekleşme vb. diğer gündem konuları ele alınırken, bilim ve hukuk komisyonlarına işlevsellik kazandırılmasına karar verildi ve bölgesel toplantılar yapılmasının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda Muğla’da bir bölgesel toplantı yapılması görüşü benimsendi.

 ‘MADEN ve ENERJİ ÇALIŞTAYI’

İkinci günkü toplantıda gündeme getirilen önemli konulardan biri de ‘Maden ve Enerji Çalıştayı” düzenlenmesi kararı oldu. Bu bölümde toplantıya Ekoloji Kolektifi‘ni temsilen konuk olarak katılan Avukat Fevzi Özlüer, “madencilik” ve “enerji” konularını temel alacak ve bu konularda ekoloji mücadelesinin kitlesel karşılık alabilecek nitelikte yeni söylemleri de kazanabileceği bir çalıştayda Ekoloji Birliği ile birlikte çalışmaktan mutlu olacaklarını ve böyle bir çalıştayın düzenlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çalıştay ön hazırlıkları için 4-5 yerde bölgesel toplantılar yapılmasına karar verildi ve bir ön çalışma grubu kuruldu. Daha sonra geniş çalışma grubu kurularak devam edilecek.

EKOLOJİK YIKIMA VE TALANA SON, YENİ BİR EKOLOJİK YAŞAM MÜMKÜN

Ekoloji mücadelemizde yeni bileşenlerimizle daha da güçlendik. Yerel ekoloji örgütleri ve hareketlerinin birliği olarak emek ve demokrasi güçleri ile dayanışma içerisinde yaşamı savunma mücadelemize devam edeceğiz. Ekolojik talan ve yıkıma dur diyeceğiz!

Yeni bir ekolojik yaşamı hep birlikte öreceğiz…