Evet bir çift sözümüz var.Seçilip maaşa bağlanmış seçmenlere, bir çift sözümüz var:

Oy karşılığı aldığınız o paraların, babalarının kesesinden değil; her inançtan her yaştan insanlardan toplanan vergilerden geldiğinden haberiniz var mı.

Ya o paraların asıl sahiplerinin bu işe rızası var mı. Rızasız lokma yemenin, zinhar haram olduğundan haberiniz var mı.

Haram lokmayla beslenip haramı zinhar yasak kılan Allah’a şükretmenin nasıl bir dinsizlik olduğundan haberiniz var mı.

Pekii, şimdi her şeyi gören bilen Allah’ın: “Aklınızı kullanın” emrine uyup tövbekâr olmaya, bu günah batağından çıkıp hak yoluna girmeye niyetiniz var mı.

PERŞEMBENİN GELİŞİ

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Perşembenin gelişini, çarşambadan bilmektir, ilerici aydın, demokrat olmak.

Cumhuriyet Devrimleri’ne sövüp sayıp kendini daha ilerici, daha aydın, daha demokrat pazarlamaya kalkışan eyyamcı fırıldaklar, 18 yıl düzüldükten sonra mı kalın bağırsağınızın bitiminin acısını hissetmeye başladınız. Buna aldatılmak, aldanmak denmez, bunun adı düpedüz, bile bile ladestir.

Bu nasıl bir beyindir ki 18 yıl sonra ancak haberdar oluyor emrindeki dübürden.

“Baban eşeği becerdik ten sonra sen ananın hayrını gör” diyen müthiş bir sözü vardır Anadolu’nun. Millet, memleket evire çevire becerilmesine araç olduktan; ar namus sokağa döküldükten sonra, beyniniz başınıza çalınsın.

Bilal Kayabay