Özer Topçu

Çünkü bu gün Lozan Antlaşması imzalandı. Çünkü Sevr Antlaşmasını bu cumhuriyeti kuranlar çöpe attı.
Taraf Gazetesi ile Batı, AKP ve PKK el ele vererek daha dün ülkenin köşe kolonlarını nasıl balyozladılar hep birlikte görmüştük.
1934 Yılında Ayasofya’nın müze yapılmasına imza atan Atatürk’ün imzasını ortadan kaldırmak için Avrupa bile ses etmiyorsa, cumhuriyetin kolonlarının hep birlikte hala balyozladıkları bir gerçektir. Burada Avrupa’nın tavrı “Atatürk’ün imzası geçersizleşsinde, varsın Ayasofya cami olsun” tavrıdır. Kısacası yine Avrupa, Taraf Gazetesi, AKP bir fazla ile eleledir. O bir fazla da MHP’dir.
Kısacası bu gün Ayasofya araç olarak kullanılmaktadır. Sevr Antlaşmasını içlerinden çıkartamayanlar, 100 yıldır karın ağrısı çekenler, Atatürk’ün imzasını yok sayarak, Lozan Antlaşmasını da çöpe atacaklarının işaretini vermektedirler.
Sevr ile Lozan’a kısaca bakacak olursak kimin ne yapmak istediğini daha net anlarız.
1-Sınırlar meselesi
Sevr Anltaşması ile kaybettiğimiz toprakların önemli bir kısmını Lozan antlaşması ile geri aldık. Çözümlenemeyen birkaç maddenin dışında bugünkü sınırlarımız Lozan’da belirlendi
2-Azınlıklar sorunu
Sevr Antlaşması ileTürkiye azınlıklar üzerindeki haklarını tamamen kaybederken , Lozan antlaşmasında hem Türkiye’deki azınlıkların medeni bir biçimde yaşamaları sağlanmış oluyor hem de Türkiye’nin egemenliğini tehdit eden hükümler ortadan kaldırılmış oluyordu.
3-Kapitülasyonlar
SevrAntlaşmasında Kapitülasyonların genişletilmesi ile Osmanlı Devletinin maliyesi elinden alınmış olunurken,  Lozan Antlaşmasında Kapitülasyonların kaldırılması  ile  Türk devletinin egemenliğinin önündeki belki de en büyük engel kaldırılmış oluyordu
4-Savaş Tazminatı ve Borçlar meselesi
Sevr Antlaşmasıyla Türkiye maliyesinin idaresi İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyona bırakılıyordu. Devletin gelirlerinin harcamasını da yönetecek olan komisyon, gelirleri önce Türkiye topraklarında kalan İtilaf Devletleri ordularının giderlerini karşılayacaktı  Aynı zamanda Türk topraklarından ayrılarak bağımsızlığını kazanan devletlerin borçlarından da Türk devleti sorumlu tutuluyordu. Ayrıca Sevr Antlaşmasında Osmanlı savaş tazminatı ödemeye mahkum ediliyordu
Lozan’da ise Osmanlı Devleti‘nden ayrılan devletlere Osmanlı borçlarından hisse verilirken, Yeni Türk devleti savaş tazminatı ödemeyecekti.Yunanistan ile aramızdaki harp tamiratı sorunu sonraya bırakılmış ve Karaağaç’ın tamirat karşılığında Türkiye’ye verilmesiyle çözülebilmişti.
5- Boğazlar sorunu
Sevr Antlaşmasında boğazlar gerek barış gerekse savaş zamanlarında bütün devletlerin gemilerine açık hale getirilerek boğazların denetimi Osmanlıdan alınırken Lozan Antlaşması ile,boğazların denetimi  Yeni Türk devletine verilmiştir. Lozan konferansında bu şartlar altında halledilen boğazlar meselesi, daha sonra 20 Temmuz 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile bugünkü düzenine kavuşturulmuştur. Kanal İstanbul ile sinsi yöntemlerle işte bu Montrö Sözleşmesi geçersiz kılınmaktadır.
Kapitülasyonları ve Montrö Sözleşmesini her vatandaş okumalı, kavramalı ki, cumhuriyetimizin kıymetini ve cumhuriyetimizin düşmanlarını kavrayabilelim.
Ayasofya’nın açılma maksadını da kavramış oluruz.
Ayasofya’nın açılması bir Sevr Antlaşması maddesidir. Karşılığı da Mustafa Kemal’in imzasının men’i dir…